۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : خبرها, سازه

نصب تابلو مشخصات ساختمان در دست احداث

نصب تابلو مشخصات ساختمان در دست احداث

ه اطلاع کلیه مهندسين و مجريان ذيصلاح مي رساند، حسب بند ۲-۱۱-۲ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. 🔹اين تابلو تا زمان پايانكار بايد در محل باقي بماند. شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمان هايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگيري به عمل مي آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود مطابق نمونه پيوست تعيين مي گردد.

طراحی سایت