۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

نامه شهرداری قاین

نامه شهرداری قاین

در باب موضوع : 🔻اخذ مجری ذیصلاح برای ساختمان های دارای ۳ یا ۴ سقف یا زیربنای بیشتر از ۶۰۰ متر مربع تا ۷۹۹ متر مربع بعد از اخذ پروانه ساختمانی

نامه شهرداری قاین

نامه شهرداری قاین

در باب موضوع : 🔻 توقف و جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی پلاکهای فاقد تابلو‌ی مشخصات ساختمان

طراحی سایت