سرتیتر خبرها :
جلسه نماینده مالکین و نماینده شرکت تعاونی پروژه ۴۸ واحدی نیروی انتظامی با مسئول نظام مهندسی جهت رفع مشکلات جاری پروژه

جلسه نماینده مالکین و نماینده شرکت تعاونی پروژه ۴۸ واحدی نیروی انتظامی با مسئول نظام مهندسی جهت رفع مشکلات جاری پروژه

بازدید شهردار ، رئیس شورا و رئیس و اعضای نظام مهندسی ساختمان از پروژه احداث میدان بر روی جاده اسیایی

بازدید شهردار ، رئیس شورا و رئیس و اعضای نظام مهندسی ساختمان از پروژه احداث میدان بر روی جاده اسیایی

دیدار رئیس و اعضای نظام مهندسی شهر قاین با شهردارهمزمان با ۱۴ تیر روز شهرداری

دیدار رئیس و اعضای نظام مهندسی شهر قاین با شهردارهمزمان با ۱۴ تیر روز شهرداری

دیدار ریاست و اعضای محترم هیئت مدیره نظام مهندسی استان خراسان جنوبی و اعضاء هیئت مدیره شهرستان قاین با شهردار محترم شهر قاین

دیدار ریاست و اعضای محترم هیئت مدیره نظام مهندسی استان خراسان جنوبی و اعضاء هیئت مدیره شهرستان قاین با شهردار محترم شهر قاین

جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با روسا و اعضای هیئت رئیسه نمایندگی شهرستانهای استان در قاین ۴شنبه ۱۳ تیرماه۹۷

جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با روسا و اعضای هیئت رئیسه نمایندگی شهرستانهای استان در قاین ۴شنبه ۱۳ تیرماه۹۷

جلسه با رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و آهن فروشان قائن با موضوع ارتقای کیفیت ميلگردهاي بازار

جلسه با رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و آهن فروشان قائن با موضوع ارتقای کیفیت ميلگردهاي بازار

جلسه با رئیس بهزیستی شهرستان پیرامون بررسی مناسب سازی فضا ها برای معلولین و سالمندان …

جلسه با رئیس بهزیستی شهرستان پیرامون بررسی مناسب سازی فضا ها برای معلولین و سالمندان …

سمینار ایمنی کارگاه ها و بررسی حوادث کارگاهی استان ۲۱-۰۲-۹۷

سمینار ایمنی کارگاه ها و بررسی حوادث کارگاهی استان ۲۱-۰۲-۹۷

آخرین خبرهای سازمانRSS
جلسه با رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و آهن فروشان قائن با موضوع ارتقای کیفیت ميلگردهاي بازار
۳ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

جلسه با رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و آهن فروشان قائن با موضوع ارتقای کیفیت ميلگردهاي بازار

جلسه با رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و آهن فروشان قائن با موضوع ارتقای کیفیت ميلگردهاي بازار این جلسه در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ در محل اداره صنعت ، معدن  و تجارت شهرستان برگزار شد و مقرر شد آهن فروشان از تمامی میلگردهای موجود، نمونه ای جهت انجام آزمایشات لازم تحویل دهند و پس از انجام […]

گروه سازه
گروه معماری
گروه مکانیک
گروه برق
گروه گاز
طراحی سایت